Skontaktuj się z AKMedic Rehabilitacja

Skontaktuj się z nami
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego. W najbliższym możliwym czasie postaramy się odpowiedzieć na Państwa zapytanie

"Administratorem Twoich danych osobowych jest Akmedic Rehabilitacja Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku, ul. Gradowskiego 15, 09-402 Płock. Podane w formularzu Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie  (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art.6 ust. 1 litera f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
 

Telefon

(+48) 575 988 057

 
 

E-mail

akmedic.rehabilitacja@gmail.com

 
 

Adres

Plac Celebry Papieskiej 1
Orlen Arena, Wejście K7
Lokal: 47